WOOZIS
Chính sách giá
Đăng ký
Đăng nhập

Giới thiệu ngay ai là ai trong tổ chức của bạn

Không thể thiếu khi chào đón và giới thiệu người mới về từng thành viên trong tổ chức của bạn!

Giới thiệu thành viên
Không cần thắc mắc chị Hà là ai hay tên cậu nhân viên thực tập mới là gì nữa. Đăng ngay toàn bộ hình ảnh & thông tin các thành viên trong tổ chức của bạn lên mạng nào !
Xem ví dụ


Xây dựng Sơ đồ tổ chức
Chúng tôi cung cấp một công cụ tương tác trực tuyến cho phép bạn dễ dàng kéo-thả từng thành viên theo thứ tự cấp bậc và mối quan hệ rõ ràng, giúp thể hiện cấu trúc tổ chức của bạn cực kì hiệu quả.
Xem ví dụ


contact@woozis.com