WOOZIS
תמחור
הירשם/י
התחבר/י

צור/צרי מי זה מי עבור הארגון שלך

צרף/י עובדים חדשים, תן/י לכולם סקירה כללית על כל אחד מחברי הצוות!

סקירת צוות
הפסק/י לתהות מי זאת ג'נה ומה השם של המתמחה החדש. צור/צרי אוסף של תמונות הצוות ומידע בסיסי ברשת !
צפה/י בדוגמא


צור/צרי טבלאות ארגון
יצרנו כלי אינטראקטיבי שמאפשר לך לגרור ולשחרר חברי צוות, יצירת קישורים והיררכיות, ויעזור לך לראות את מבנה הארגון שלך
צפה/י בדוגמא


contact@woozis.com